Loosdrechtse klassieke tourrally
INSCHRIJFFORMULIER
zondag 27 september 2015
Navigator
Navigator
Toelichting en/of aanvullingen
Mobiel
Automerk
Model
Huis nr
Bestuurder
Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Bouwjaar
Telefoonnummer
Type
E-mailadres
Oldtimer Tourrally
Gooi en Vechtstreek
De deename som bedraagt 75,= per equipe (event.vermeerderd met 15,= per extra deelnemer)
over te maken op bankrekening van de Stichting Oldtimer Tourrally Gooi en Vechtstreek
Rabobank rekening nr. NL.93.RABO.0137.265.506 te Loosdrecht.
De deelname som dient uiterlijk op 31 augustus 2014 op de rekening te zijn overgemaak
t.
U dient zelf een aangepaste voertuigenverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten !
copyright@OTGV